STE
Privacy Policy
 
STE HOME STE HOME
 
English Español Portugues

Atravè yon patnarya inik avèk kominote a nan Sid Florid, Konte Miami-Dade la ak Konte Broward Ford ak Lincoln konsesyonè ak Ford Konpayi Motor gen akòde plis pase $ 3.7 milyon dola nan bous detid nan plis pase 4,300 elèv yo merite piblik ak prive nan lekòl segondè nan toude konte yo.


Di nan Edikasyon, Inc., te etabli an 1994, se yon òganizasyon ki pa Peye-finanse atravè kontribisyon konsesyonè, antrepriz sipò nan men Ford Motor Kompayi ak lòt evènman pou ranmase lajan & efò. Anplis de sa, pwogram nan ap resevwa sipò nan men yon Komite pou Bousdetid ki konpoze de Ford ak Lincoln konsesyonè ak biznis, edikasyon ak sivik lidè ki pran tan soti nan orè yo bay jij aplikasyon pou bousdetid la. Kominote gen patisipasyon volontè te yon pati entegral nan siksè kanpay la.

Salute to Education se youn nan pi gwo fondasyon yo bousdetid prive nan Sid Florid.

 
STE HOME